Radionice na temu zaštite životne sredine

Radionice na temu zaštite životne sredine

Tokom februara Tim 42 je organizovao 6 radionica na temu zaštite životne sredine u osnovnim školama „Kosta Stamenković“ i „Svetozar Marković“ u Leskovcu.

U radionicama su vrlo aktivno učestvovali učenici mlađih razreda osnovnih škola, koji su imali priliku da se na interaktivan i zanimljiv način upoznaju sa pojmom životne sredine, kao i važnošću očuvanja iste. Učesnici radionice su aktivno učestvali u prepoznavanju bioma, zatim vršili poređenje sa staništima junaka iz bajki, priča i crtanih filmova. Finalni deo radionice podrazumevao je posmatranje mahovine i lišajeva kao bioindikatora uz pomoć digitalnog USB mikroskopa, posmatranje uzorka zemljišta kako bi se razumela kompleksnost njegove strukture kao i posmatranje mikroplastike kao zagađivača.

Predavač na radionicama je saradnik Tima 42, master inženjer zaštite životne sredine Nikola Mladenović.

Projekat Dijalog za bolji vazduh se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Tim 42

Udruženje građana Tim 42