Solidarnost i podrška za „Žene za mir“

Solidarnost i podrška za „Žene za mir“

Tim 42 izražava bezrezervnu podršku i solidarnost koleginicama iz organizacije „Žene za mir“ koje su zbog administrativnih prepreka od strane lokalne samouprave bile primorane da uklone “Instalaciju tišine” sa imenima 400 žena koje su u Srbiji stradale u femicidu.

Instalacija je postavljena prilikom obeležavanja Dana sećanja na žene žrtve nasilja.

Iako se nezavisno i snažno civilno društvo smatra bitnom komponentom zdravog demokratskog sistema, sve više organizacija suočava se sa kršenjem slobode udruživanja i izražavanja. Leskovac na žalost ne kaska za ovim trendom.

Pozivamo donosioce odluka da ne doprinose dodatno smanjenju prostora za organizacije civilnog društva i ne sputavaju napore udruženja građana koja rade za javni interes.

Udruženja imaju važnu ulogu u razvoju dijaloga i saradnje na kreiranju boljeg i kvalitetnijeg društva zasnovanog na demokratskim vrednostima, sa ciljem jačanja principa učešća, otvorenosti i inkluzivnosti u donošenju odluka i procesu kreiranja javnih politika

Udruženje građana Tim 42