Šta diše Leskovac? (2023, 2024)

Šta diše Leskovac? (2023, 2024)

Građani Leskovca nisu adekvatno informisani o kvalitetu vazduha – to je jedan od glavnih problema prepoznatih u Kratkoročnom akcionom planu za zaštitu vazduha (KAP). Za pomenuti plan ne postoje nikakvi izveštaji o sprovođenju niti monitoring nad primenom Plana. Monitoringom i inicijativom za sprovođenje KAP obezbediće se bolji uslovi života za sve građane Leskovca, a posebno osetljivim kategorijama na koje povećane koncentracije zagađujućih materija veoma nepovoljno utiču.

Sprovođenje ove inicijative unaprediće javnu politiku u oblasti zaštite vazduha što bi trebalo da dovede do smanjenja zagađenja i pozitivnog uticaja na javno zdravlje stanovništva.

Tokom projekta:

  • Sprovešćemo Analizu primene Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha i sistema informisanja građana o kvalitetu vazduha na teritoriji grada Leskovca
  • Pokrenućemo Inicijativu za unapređenje primene Kratkoročnog akcionog plana i informisanja građana
  • Pružićemo podršku građanima da identifikuju i prijave zagađivače vazduha

Donator: Vlada Ujedinjenog Kraljevstva u okviru Programa podrške javnom zagovaranju u zajednici „Istraži – Osnaži“ koji sprovodi Trag fondacija

Udruženje građana Tim 42