#ŠtaNamTeško konkurs za finansiranje omladinskih projekata

#ŠtaNamTeško konkurs za finansiranje omladinskih projekata

Ove godine i ti možeš kroz program „Mladi su zakon“ da se sa svojim drugarima organizuješ i da uradiš nešto korisno u svom mestu – konkurs za finansiranje i podršku idejama mladih (od 15 do 30) godina pod nazivom “Šta nam teško” je otvoren od 30. jula 2020. godine.

Kroz ovaj konkurs ćemo do decembra 2020. godine podržati 130 omladinskih volonterskih projekata širom Srbije u iznosu od 20.000 do 42.000 dinara po projektu, a ukupno sa čak 5.460.000 dinara!

Konkurs „Šta nam teško“ sprovode Mladi istraživači Srbije u partnerstvu sa Pokretom gorana Vojvodine, CeGraD-om iz Obrenovca, TIM 42 iz Leskovca, EMPOWER iz Požege uz podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije.

Principi kojima se vodimo u podršci #ŠtaNamTeško omladinskih volonterskih akcija su:

 • Podrška ličnom i društvenom osnaživanju mladih
 • Poštovanje ljudskih i manjinskih prava, ravnopravnost i zabrana diskriminacije
 • Jednake šanse za sve
 • Značaj mladih i njihove društvene uloge
 • Aktivno učešće mladih u razvoju celog društva i svojih zajednica
 • Saradnja aktera iz svih sektora za podršku volontiranja mladih
 • Društvena odgovornost i solidarnost

Ko može da se prijavi?

Želimo da podržimo SVE mlade, koji žele da urade nešto korisno u svom mestu, za ljude iz svoje zajednice ili životnu sredinu. Ne morate da budete odlični đaci ili studenti, da imate prethodno iskustvo, da ste do sada već volontirali ili bili aktivni na bilo kakav način. Ovo je prilika i za one aktivne i pune inicijative, ali i za one stidljive, povučene, kojima treba podrška, kojima je ovo prvi put da nešto organizuju.

Za učešće u programu mogu se prijaviti:

 • neformalne grupe od minimalno 5 osoba od 15 do 30 godina koje su državljani i borave na teritoriji Republike Srbije, među kojima se jedan/jedna osoba izdvaja kao zvaničan koordinator/predstavnik grupe, tj. koordinatorka/predstavnica grupe (mora biti punoletan/na) i koje su direktno odgovorne za pripremu i realizaciju projekta koji predlažu
 • udruženja mladih, čiji Upravni odbor ima minimum 2/3 mladih od 15 do 30 godina

Kalendar aktivnosti:

 • Početak konkursa: 30. jul 2020.
 • Presek prvog kruga prijava: 16. avgust – rok za predaju ideja putem onlajn formulara
 • Komisija odlučuje, a ukoliko je vaša ideja odabrana za podršku, od tada ste sa dodeljenim mentorima u intenzivnom kontaktu
 • Onlajn obuka (naknadno ćemo vas obavestiti o tačnom datumu) – obavezno prisustvo jednog predstavnika ili predstavnice vašeg tima
 • Nakon završene obuke možete krenuti sa realizacijom vaših akcija

Poziv za prijavu projekata je otvoren u periodu od 30. jula do 1. novembra, tj do utroška sredstava, a procena i odabir projekata će se vršiti na dve nedelje do utroška sredstava. Sve aktivnosti se moraju završiti zaključno sa 1. decembrom tekuće godine.

Kako da se prijavite?

 • Korak 1: Formirajte vaš tim i osmislite vašu #ŠtaNamTeško ideju
 • Korak 2: Ukoliko mislite da vam treba pomoć, javite se mentoru ili mentorki zaduženim za vaš okrug da vam pomogne da predstavite vašu ideju na najbolji način; ovaj korak nije obavezan ali vam može značiti; kontakt mentora, tj. mentorki možete naći OVDE
 • Korak 3: preuzmite obrasce za prijavljivanje, popunite ih i pošaljite vašu prijavu popunjavanjem sledećeg  ONLINE FORMULARA

Udruženje građana Tim 42