Strukturirani dijalog za početnike (2020)

Strukturirani dijalog za početnike (2020)

Tokom projekta sprovešćemo onlajn trening (preko Zoom platforme) za 30 mladih iz Leskovca i okoline koji će tokom decembra 2020. učestvovati u strukturiranom dijalogu mladih sa donosiocima odluka.

Mladi će tokom treninga steći osnovna znanja o aktivnom učešću i upoznati se sa nivoima participacije, kao i biti pripremljeni da aktivno ravnopravno učestvuju u dijalogu sa donosiocima odluka na lokalu.

Donator: KOMS, NAPOR u okviru programa Opens na putu

Udruženje građana Tim 42