STUDIJA SLUČAJ(EV)A Postupanje Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenja za zaštitu životne sredine po prigovorima na kvalitet vazduha

STUDIJA SLUČAJ(EV)A Postupanje Gradske uprave grada Leskovca – Odeljenja za zaštitu životne sredine po prigovorima na kvalitet vazduha

Tokom zimskih meseci 2021/2022 godine građanka Leskovca D.Đ. je u svojstvu fizičkog lica podnela preko 15 prigovora Gradskoj upravi grada Leskovca – Odeljenju za zaštitu životne sredine. Prigovori su podnošeni na osnovu čl. 28. Zakona o opštem upravnom postupku – zbog toga što nadležni organ nije preduzeo neophodne upravne radnje iz svoje nadležnosti. Sve slučajeve možemo grupisati po sadržini prigovora na nekoliko kategorija:

  • Merenja kvaliteta vazduha;
  • Nepreduzimanje mera na smanjivanju zagađenja/poboljšanja kvaliteta vazduha; 
  • Merenja posebne namene;
  • Netačno obaveštavanje javnosti o kvalitetu vazduha;

Ishod prvostepenih postupaka uvek je bio isti – svi prigovori su odbijeni kao neosnovani ili odbacivani kao nedozvoljeni uz najrazličitija obrazloženja.

U studiji slučaja predstavljena je analiza pojedinačnih predmeta koji su grupisani po sadržini prigovora. Upravni postupak je opisivan hronološki od podnošenja prigovora preko postupanja prvostepenog organa po prigovoru do podnošenja žalbe drugostepenom organu. U trenutku izrade ove analize postupci pred drugostepenim organom su još uvek u toku.

Tim 42 je analizu izradio svojim sredstvima, u okviru redovnih aktivnosti organizacije.

Udruženje građana Tim 42