Tim 42 se povlači iz procesa izrade Plana razvoja grada Leskovca 2021 – 2027

Tim 42 se povlači iz procesa izrade Plana razvoja grada Leskovca 2021 – 2027

Tim 42 je tokom 2021. godine delegirao svoje predstavnike za rad na izradi nacrta Plana razvoja grada Leskovca 2021 – 2027. Dokumenti razvojnog planiranja jesu planski dokumenti najšireg obuhvata i najvišeg značaja za onu lokalnu samoupravu koja ih donosi. Plan razvoja sadrži pregled i analizu postojećeg stanja, viziju odnosno željeno stanje, prioritetne ciljeve razvoja koji se žele postići, kao i pregled i kratak opis odgovarajućih mera koje se dalje razrađuju dokumentima javnih politika i srednjoročnim planom jedinice lokalne samouprave. Ukratko, reč je o veoma značajnom dokumentu koji zadaje pravce razvoja jedne lokalne samouprave u narednim godinama.

Naša organizacija uključila se u ovaj proces kako bi aktivno učestvovala u radu radnih grupa koje se bave zaštite životne sredine i socijalne zaštite, a sve u cilju pružanja doprinosa ovim važnim temama za lokalnu zajednicu.

S obzirom na višegodišnje iskustvo koje članovi Tima 42 imaju u radu na raznim strateškim dokumentima, planovima, programima, zakonima i podzakonskim aktima, slobodni smo da kažemo da se ovaj proces odvija na neki svoj, drugačiji način.

Nedostatak jasnih pravila, plana, metodologije rada radnih grupa, nepotpuni izveštaji o realizaciji aktivnosti iz prethodnog važećeg Plana razvoja grada 2015 – 2020 ali i nepoštovanje Zakona o planskom sistemu su samo neki od problema koji su se javili na početku procesa i koji do danas otklonjeni. Za njihovo otklanjanje ne postoji volje, a izgleda više ni vremena jer je od strane nadležnih najavljeno da je izrada novog Plana razvoja grada ušla u finalnu fazu. U prilogu ovog obaveštenja poslat je i nacrt Plana članovima radnih grupa kako bi oni dali sugestije za njegove izmene i dopune. Rok za dostavljanje ovih komentara, sugestija i predloga – 48 sati; i to na dokument od 195 strana koji će nakon toga biti pripremljen za javnu raspravu.

Zbog toga se ovim putem obraćamo građanima i građankama Leskovca kao i predstavnicima lokalne samouprave sledećim saopštenjem:

Tim 42 neće stajati iza dokumenta u čiju izradu nije uključen.

Tim 42 nije ušao u proces izrade Plana radi ispunjavanja forme i fingiranja učešća civilnog društva.

Tim 42 povlači svoje predstavnike iz radnih grupa za izradu Plana razvoja grada Leskovca 2021 – 2027.

Udruženje građana Tim 42