Unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu (2020, 2021)

Unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu (2020, 2021)

Tokom prve faze projekta, biće izrađena analiza mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca i kreiranje preporuka za njegovo unapređenje. Identifikovani problemi u funkcionisanju mehanizma zaštite prava pacijenata na teritoriji grada Leskovca biće predstavljeni nadležnim organima. Nakon toga projektni tim će nastaviti sa zagovaranjem za otklanjanje pomenutih nedostataka i implemenataciju preporuka

Jedan od fokusa projektnih aktivnosti biće građani i građanke Leskovca. Građani će biti informisani o pravima koja su im zagarantovana Zakonom o pravima pacijenata i mogućnostima njihove zaštite, a biće im dostupan i primer obrasca za obraćanje Savetniku u slučaju kršenja prava.

Cilj projekta je unapređenje mehanizma zaštite prava pacijenata u Leskovcu .

Donator: Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC kroz ACT progam

Udruženje građana Tim 42