Upitnik o položaju i potrebama mladih u Leskovcu

Upitnik o položaju i potrebama mladih u Leskovcu

Tim 42 je započeo istraživanje o položaju i potrebama mladih u Leskovcu, kao jedan od prvih koraka u procesu uspostavljanja strukturiranog dijaloga mladih sa donosiocima odluka.

Putem online upitnika želimo da ispitamo koje su to potrebe mladih u Leskovcu, koliko su prilike i sadržaji koji su dostupni prilagođeni mladima, kao i da saznamo predloge za unapređenje tih sadržaja. Smatramo da je onlajn upitnik jedan od najpraktičnijih metoda da od mladih u Leskovcu dobijemo povratnu informaciju o njihovim potrebama, dodaju u Timu 42.
Ovo istraživanje, koje realizujemo kao deo projekta „Prvi koraci za Leskovac prilagođen mladima“, poslužiće i kao polazna tačka za novi Lokalni akcioni plan za mlade grada Leskovca, koji će biti realizovan u periodu 2021 – 2025 godine.

Projekat „Prvi koraci za Leskovac prilagođen mladima“ podržan je od strane Evropske Unije kroz projekat “Regional Youth Compact for Europe” koji sprovodi Fondacija Centar za demokratiju.

Udruženje građana Tim 42