Uspešna inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača: Vodovod Kruševac

Uspešna inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača: Vodovod Kruševac

Pre nekoliko meseci podneli smo inicijativu za zaštitu kolektivnog interesa potrošača – korisnika usluga JKP za vodovod i kanalizaciju Kruševac.

Očitavanje vodomera kod fizičkih lica ovo preduzeće vrši najmanje jedanput kvartalno ili u kraćem vremenskom periodu, na osnovu odluke direktora. Primenom ovakve prakse dolazimo do toga da će korisnici usluga plaćati stvarno utrošenu vodu koja je prikazana na vodomeru samo četiri meseca u toku jedne godine. U ostalim mesecima ona će biti utvrđivana na osnovu procene.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je prihvatilo našu inicijativu, pokrenulo postupak zaštite korisnika i utvrdilo da je JKP za vodovod i kanalizaciju Kruševac učinilo povredu kolektivnog interesa potrošača zbog toga što:

  • ne omogućava potrošačima da prate ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana,
  • ne omogućava potrošačima da proveravaju i prate iznos svog zaduženja i ostvaruju uvid u tekuću potrošnju radi provere ukupne potrošnje prema pruženom kvalitetu usluge,
  • vrši diskriminaciju potrošača tako što prilikom obračuna naknade za utrošenu vodu kod fizičkih lica primenjuje različite kriterijume.

Samo rešenje možete pronaći na sajtu ministarstva.

Povratak na Vesti

Udruženje građana Tim 42