Uspešna inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača: Vodovod Kruševac

Uspešna inicijativa za zaštitu kolektivnog interesa potrošača: Vodovod Kruševac

Pre nekoliko meseci podneli smo inicijativu za zaštitu kolektivnog interesa potrošača – korisnika usluga JKP za vodovod i kanalizaciju Kruševac.

Očitavanje vodomera kod fizičkih lica ovo preduzeće vrši najmanje jedanput kvartalno ili u kraćem vremenskom periodu, na osnovu odluke direktora. Primenom ovakve prakse dolazimo do toga da će korisnici usluga plaćati stvarno utrošenu vodu koja je prikazana na vodomeru samo četiri meseca u toku jedne godine. U ostalim mesecima ona će biti utvrđivana na osnovu procene.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija je prihvatilo našu inicijativu, pokrenulo postupak zaštite korisnika i utvrdilo da je JKP za vodovod i kanalizaciju Kruševac učinilo povredu kolektivnog interesa potrošača zbog toga što:

  • ne omogućava potrošačima da prate ostvarenu potrošnju i zaduženje za obračunski period od najviše mesec dana,
  • ne omogućava potrošačima da proveravaju i prate iznos svog zaduženja i ostvaruju uvid u tekuću potrošnju radi provere ukupne potrošnje prema pruženom kvalitetu usluge,
  • vrši diskriminaciju potrošača tako što prilikom obračuna naknade za utrošenu vodu kod fizičkih lica primenjuje različite kriterijume.

Samo rešenje možete pronaći na sajtu ministarstva.

Udruženje građana Tim 42