Uspešna inicijativa za zaštitu potrošača: Vodovod Kruševac

Uspešna inicijativa za zaštitu potrošača: Vodovod Kruševac

JKP Vodovod iz Kruševca i direktor ovog preduzeća odgovorni su što su učinili povredu kolektivnog interesa potrošača. To je utvrdio Prekršajni sud u Kruševcu, a nakon prijave Tima 42 koja je podneta nadležnom ministarstvu trgovine.

Iako se ne slažemo sa gotovo nepostojećom sankcijom izrečenom u ovom slučaju (opomena + 1.000 dinara), smatramo da je napravljen pomak u oblasti sankcionisanja kršenja kolektivnih interesa potrošača, jer do sada nismo imali prilike da vidimo nijednu ovakvu ili sličnu presudu prekršajnih sudova u Srbiji.

Šta je sud utvrdio u ovom slučaju, možete pogledati ovde.

Udruženje građana Tim 42