Vesti

Zavod za javno zdravlje u svom izveštaju predlaže postavljanje automatske merne stanice i merenje PM čestica u Leskovcu

Zavod za javno zdravlje Leskovac (ZZJZ) objavljuje izveštaje o  kvalitetu vazduha na teritoriji grada na svojoj internet prezentaciji od 2010. godine. U poslednjem izveštaju (za 2021. godinu) predloženo je lokalnoj samoupravi i: obezbeđenje automatske merne stanice kako bi podaci o kvalitetu vazduha bili dostupni stanovništvu u realnom vremenu i kako bi se na vreme reagovalo […]

Pročitaj više

Leskovac izdvaja za piće, kafu i čaj više sredstava nego za projekte Fonda za zaštitu životne sredine

Grad Leskovac je objavio odluku o finansiranju i sufinasiranju projekata koji imaju za cilj zaštitu životne sredine u 2022. godini. Novina u odnosu na prethodni konkurs bila je ta što je za ove namene izdvojeno 1.850.000,00 dinara, što je za milion dinara manje. Procenjeno je da će troškovi Republike Srbije za ispunjavanje svih obaveza u […]

Pročitaj više

Predstavljena publikacija „Kako se koriste sredstva Fonda za zaštitu životne sredine u Leskovcu“

Na okruglom stolu koji je Tim 42 organizovao 08.02. u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju predstavljena je publikacija „Kako se koriste sredstva Fonda za zaštitu životne sredine u Leskovcu„. Na samom početku događaja, predstavnica Odeljenja za zaštitu životne sredine predstavila je rad Fonda. Nakon toga, predstavnici Tima 42 predstavili su rezultate istraživanja efekata […]

Pročitaj više

U kom pravcu ide Leskovac?

Javna politika jeste pravac delovanja lokalne vlasti, u određenim oblastima, radi postizanja željenih ciljeva na nivou društva. Tako kaže Zakon o planskom sistemu. Ovaj zakon pominje i razna planska dokumenta koja služe da se ti pravci delovanja jasno i precizno u njima odrede. Jedan od tih dokumenata je plan razvoja jedinice lokalne samouprave. To je dugoročni […]

Pročitaj više

Na osnovu inicijative Tima 42, Rudniku Lece naloženo da meri količine otpadnih voda koje ispušta u Jablanicu

Na osnovu informacija dobijenih od građana i objavljenih na portalu Jugpress u oktobru 2021. godine o tome da je nepoznata materija ispuštena iz flotacije rudnika „Lece“ u reku Jablanicu, Tim 42 podneo je prijavu republičkom inspektoru za zaštitu životne sredine. U obaveštenju inspektora koje je stiglo na našu adresu navodi se da je po ovoj […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42