Više od 500 građana i građanki Leskovca podnelo prigovor na kvalitet vazduha

Više od 500 građana i građanki Leskovca podnelo prigovor na kvalitet vazduha

U skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, a uz podršku Tima 42, više od 500 građana i građanki Leskovca uložilo je prigovor na kvalitet vazduha Gradskoj upravi Grada Leskovca. Svi prigovori su 29.11. predati na pisarnicu Gradske uprave.

Prigovori građana odnose se na tri problema:

  • Gradska uprava grada Leskovca ne vrši merenja PM2.5 i PM10 čestica, ugljen monoksida i prizemnog ozona na teritoriji grada Leskovca u skladu sa Uredbom o uslovima za monitoring i zahtevima kvaliteta vazduha;
  • nije uspostavila automatske merne stanice za monitoring vazduha;
  • nije preduzela radnje u cilju poboljšanja kvaliteta vazduha i smanjenja emisija zagađujućih materija na teritoriji grada Leskovca.

Naš pravni tim će i u narednom periodu pružati podršku građanima koji žele da se uključe u rešavanje problema sa zagađenjem vazduha.

Ova aktivnost je realizovana kroz inicijativu “Građani imaju moć” koju sprovodi Crta u saradnji sa USAID. U okviru iste inicijative Tim 42 je od lokalne samouprave zatražio javnu raspravu na temu kvaliteta vazduha, koju je podržalo skoro 900 građana i građanki Leskovca.

Udruženje građana Tim 42