Za efikasnije upravljanje otpadom na teritoriji grada Leskovca (2023)

Za efikasnije upravljanje otpadom na teritoriji grada Leskovca (2023)

Cilj projekta je unapređenje sistema upravljanja otpadom na teritoriji grada Leskovca.

Projektnim aktivnostima biće:

  • uspostavljen monitoring svih aktivnosti Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji grada Leskovca za period 2022 – 2030 vezanih za divlje deponije
  • pružena podrška građanima u identifikaciji i rešavanju problema divljih deponija u njihovom okruženju
  • sprovedena informativna kampanja o sistemu upravljanja otpadom na teritoriji grada Leskovca

Od projektnih aktivnosti najdirektniji benefit imaće građani i građanke Leskovca koji su direktno izloženi problemu divljih deponija tj. žive u njihovoj neposrednoj blizini. Sekundarna ciljna grupa su predstavnici nadležnih organa grada Leskovca koji se više od decenije bore sa problemom divljih deponija ali očigledno na neadekvatan način. Njima nedostaje komunikacija sa zajednicom kako bi na najbolji mogući način identifikovali uzrok nastajanja (i opstajanja) ovog problema.

Krajni korisnici rezultata projekta su svi građani i građanke Leskovca koji će sa adekvatnim rešavanjem problema divljih deponija imati čistiju i zdraviju životnu sredinu.

Donator: Norveško Ministarstvo spoljnih poslova u okviru programa SMART Balkans, koji sprovodi Centar za istraživanje i kreiranje politika

Udruženje građana Tim 42