Za kvalitetnije komunalne usluge (2019)

Za kvalitetnije komunalne usluge (2019)

Tokom projekta smo prikupili informacije o obavljanju komunalne delatnosti na teritoriji Leskovca putem zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Izvršena je analiza, sumiranje i klasifikacija podataka i na osnovu njih izrađen veb sajt Oceniuslugu.rs koji građanima i građankama Leskovca pruža mogućnost da se izjasne o kvalitetu komunalnih usluga, daju svoje predloge i komentare.

Veliki broj građana i građanki informisano je o ovoj mogućnosti kroz promotivnu kampanju. Samo tokom prvih mesec dana, putem sajta prikupljeno 1147 izjašnjavanja korisnika o kvalitetu komunalnih usluga (ocene korisnika) i 116 komentara i predloga korisnika.

Nakon sumiranja rezultata izjašnjavanja korisnika komunalnih usluga putem veb prezentacije, izvršena je analiza rezultata i preporuka građana i upućena je Gradskoj upravi Grada Leskovca, Odeljenju za komunalno stambene poslove, saobraćaj i infrastrukturu i Skupštini grada.

Donator: Fond za jug Srbije.

Udruženje građana Tim 42