Zabrinjavajući rezultati indikativnih merenja PM čestica u Leskovcu

Zabrinjavajući rezultati indikativnih merenja PM čestica u Leskovcu

Novi izveštaj o merenjima PM 10 čestica na teritoriji grada Leskovca je objavljen. Iako je pomak načinjen u informisanju javnosti pa ovakve izveštaje možemo pronaći na internet stranici grada Leskovca i Zavoda za javno zdravlje Leskovac ono što nije za pohvalu je to što smo 18. i 19. novembra udisali vazduh sa skoro tri puta većim koncentracijama štetnih PM čestica od dozvoljenih, a za to saznali tek 10. decembra kada se ovi dokumenti objavljuju od strane nadležnih organa.

Nadamo se da će automatska merna stanica uskoro biti postavljena i da će građani Leskovca dobijati blagovremeno ove važne informacije.

Projekat Dijalog za bolji vazduh se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Tim 42.

Udruženje građana Tim 42