Zakaži pregled na vreme (2022, 2023)

Zakaži pregled na vreme (2022, 2023)

U okviru projekta analiziramo najveće probleme u oblasti prava pacijenata sa kojima se suočavaju građani Leskovca. Takođe, analiziramo postojeće mehanizme za zakazivanje pregleda i njihovo funkcionisanje u praksi, uz feedback od građana i u komunikaciji sa zdravstvenim ustanovama i Savetnikom za zaštitu prava pacijenata.

Na osnovu nalaza istraživanja kreiraćemo preporuke za unapređenje mehanizama koje ćemo uputiti nadležnima i zagovarati za njihovo sprovođenje.

Donator: NDI

Udruženje građana Tim 42