Zaštita podataka o ličnosti

Zaštita podataka o ličnosti

Podaci o ličnosti su svi oni podaci koji se odnose na jedno lice i pomoću kojih se ono može identifikovati (ime i prezime, JMBG, podaci o zdravstvenom stanju…). Ako želite da dobijete informaciju o podacima koje neka institucija ili pravno lice o vama obrađuje, možete zahtevom zatražiti obaveštenje. Ukoliko sumnjate da se vaši podaci obrađuju suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, možete uputiti pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, ako želite da se podaci koji se o vama vode u nekoj evidenciji isprave, dopune, obrišu i slično, možete uputiti zahtev rukovaocu da to učini.

Udruženje građana Tim 42