Zaštita potrošača – pritužba na rad banaka

Zaštita potrošača – pritužba na rad banaka

Ukoliko ste nezadovoljni uslugom banke ili nekog drugog pružaoca finansijskih usluga, možete se obratiti Narodnoj Banci Srbije, sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga tako što ćete popuniti pritužbu na rad davaoca finansijskih usluga na sledećem linku

Udruženje građana Tim 42