Zaštita potrošača – reklamacija

Zaštita potrošača – reklamacija

Ukoliko smatrate da ste kao potrošač oštećeni kupovinom neispravne robe ili ste nezadovoljni uslugom pružaoca usluga, imate pravo da uložite reklamaciju. Preuzmite Obrazac za reklamaciju proizvoda/usluge, popunite i podnesite trgovcu/pružaocu usluga.

Trgovac/pružalac usluge je dužan da na zahtev odgovori u roku od 15 dana, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj, od dana podnošenja reklamacije. Ukoliko odgovor ne dobijete na vreme, ili u slučaju da ste nezadovoljni odgovorom, imate pravo da se obratite odeljenju tržišne inspekcije koje je nadležno za trgovce sa teritorije vašeg grada/opštine ili registrovanom udruženju za zaštitu potrošača.

Udruženje građana Tim 42