Zaštita prava pacijenata: Jedini lekar urgentne medicine u smeni pohađa obuku za elektronsko fakturisanje dok pacijenti čekaju

Zaštita prava pacijenata: Jedini lekar urgentne medicine u smeni pohađa obuku za elektronsko fakturisanje dok pacijenti čekaju

Tim 42 uputio je prigovor zbog nepoštovanja prava pacijenata od strane Službe urgentne medicine Opšte bolnice Leskovac. Po rečima pacijenata koji su nam se javili, a dana 29. januara su čekali na pregled, jedini lekar koji je tog dana bio u smeni više od sat vremena je bio odsutan zajedno sa većim delom zaposlenih. Pacijente u ovom periodu niko nije zbrinjavao, a medicinsko osoblje je uočeno zajedno pored jednog od računara.

Svi koji su u tom periodu dolazili i tražili pomoć dobijali su odgovor da je doktor na pauzi za ručak i da sačekaju.

U prigovoru koji smo podneli Savetniku za zaštitu prava pacijenata zatražli smo da se ovi navodi provere uvidom u sigurnosne kamere u samom objektu bolnice, kako bi se utvrdilo činjenično stanje.

U odgovoru koji smo prvobitno dobili povodom prigovora Savetniku za zaštitu pacijenata, navodi se da su zaposleni (zajedno sa jedinim doktorom koji je toga dana bio u smeni) bili na online obuci za unos podataka u elektronsku fakturu. Prigovor je ocenjen zbog toga kao neosnovan.

Želeći da dodatno ispitamo tačnost ove informacije, obratili smo zahtevom za pristup informacijama od javnog značaja službi Opšte bolnice i zatražili detaljnije informacije o ovoj onlajn obuci, tj o pružaocu usluge online obuke zdravstvenih radnika za unos podataka u elektronsku fakturu koja je održana u prostoriji prijemnog šaltera Službe zaprijem i zbrinjavanje urgentnih stanja dana 29.01.2022. godine.

Ovog puta dobili smo drugačiji odgovor.

U drugom odgovoru na zahtev, iz Opšte bolnice su javili da je u prvobitnom odgovoru došlo do greške, te da ipak nije u pitanju onlajn obuka, već je zaposleni iz Službe za ekonomsko finansijske poslove obučavao medicinsko osoblje za unos podataka u elektronsku fakturu.

U samom odgovoru stoji da je obuku pohađalo ukupno 5 zaposlenih u ovoj službi, od njih 8 koliko ih je tog dana radilo u smeni.

To znači da je na odeljenju Službe urgentne medicine Opšte bolnice Leskovac od 8 zdravstvenih radnika koji su tog dana bili u smeni, njih 5 pohađalo obuku za izdavanje elektronske fakture, uključujući i jedinog lekara specijalistu u smeni, a posao sa pacijentima su obavljale samo 3 osobe.

I pod pretpostavkom da se ova obuka zaista desila, problem na koji smatramo da je važno ukazati je da je posao službe urgentne medicine organizovan tako da je prioritet na obuci za izdavanje elektronske fakture, a ne na zbrinjavanju pacijenata, jer je tokom radnog vremena veći deo medicinskog osoblja raspoređen na pohađanje obuke (njih 5 od ukupno 8). Sami pacijenti koji su čekali na pregled tog dana su nam javili da u periodu dužem od sat vremena niko nije zbrinjavao pacijente.

Mi ćemo uputiti prigovor i Savetu za zdravlje grada Leskovca kako bismo dobili odgovor na pitanje da li je obuka za rad sa elektronskim fakturama zaista toliko važna za zaposlene u Službi urgentne medicine zbog čega su oni morali da napuste svoja radna mesta i da li je ona onemogućila da svi pacijenti dobiju adekvatnu zdravstvenu zaštitu pomenutog dana.

Udruženje građana Tim 42