Agencija za zaštitu životne sredine: Leskovac dobija mernu stanicu u 2023.

Agencija za zaštitu životne sredine: Leskovac dobija mernu stanicu u 2023.

Grad Leskovac potpisao je sa Agencijom za zaštitu životne sredine Memorandum u oblasti automatskog monitoringa kvaliteta vazduha u aprilu 2022. godine.

Ovim dokumentom predviđeno je postavljanje automatske merne stanice pomoću koje bi se redovno i blagovremeno obaveštavali građani Leskovca o kvalitetu vazduha. To je bio i jedan od zahteva naše kampanje za čistiji vazduh sprovedene prošle godine koju je do sada podržalo preko šest hiljada građana.

Dokumenti koji smo dobili od Gradske uprave grada Leskovca pokazuju da su uslovi za postavljanje navedene stanice od strane grada ispunjeni, dozvole prikupljene.

Kako u samom Memorandumu nije precizirano kada će merna stanica biti postavljena, Tim 42 se obratio s ovim pitanjem Agenciji za zaštitu životne sredine putem zahteva za pristup informacijama od javnog značaja. U odgovoru koji smo dobili od Agencije navodi se da je postavljanje stanice planirano u toku 2023. godine u okviru IPA projekta koji sprovodi Agencija.

Naš tim će nastaviti da redovno traži i prati informacije od nadležnih po ovom pitanju i obaveštava građane Leskovca.

Projekat Dijalog za bolji vazduh se sprovodi u okviru projekta Beogradske otvorene škole „Dijalog promena“, uz finansijsku podršku Evropske unije. Sadržaj ove stranice nužno ne odražava stavove donatora ni Beogradske otvorene škole, i za njega je isključivo odgovoran Tim 42.

Udruženje građana Tim 42