Programi i projekti

Većinu naših aktivnosti sprovodimo kroz sledeća 4 programa:
Mladi i omladinska politika
Monitoring i javno zastupanje
Informisanje i aktivno učešće građana u donošenju odluka
Zaštita ljudskih, građanskih i radnih prava

Aktivnosti sprovodimo uz finansijsku podršku različitih donatora, ali i sredstvima udruženja i uz volonterski doprinos svih članova i članica Tima 42.
_______________________

Projekti:
_______________________

Zakaži pregled na vreme (2022, 2023)

U okviru projekta analiziramo najveće probleme u oblasti prava pacijenata sa kojima se suočavaju građani Leskovca. Takođe, analiziramo postojeće mehanizme za zakazivanje pregleda i njihovo funkcionisanje u praksi, uz feedback od građana i u komunikaciji sa zdravstvenim ustanovama i Savetnikom za zaštitu prava pacijenata. Na osnovu nalaza istraživanja kreiraćemo preporuke za unapređenje mehanizama koje ćemo […]

Pročitaj više

Odlučionice (2022)

U okviru projekta aktivno smo zagovarali za uspostavljanje novog saziva Saveta za mlade u Leskovcu, kao i edukovali mlade i njihove predstavnike o mogućnosti participacije kroz ovaj mehanizam. Edukovali smo više od 80 mladih iz Leskovca, organizovali dva okrugla stola na kojima smo: Donator: Krovna organizacija mladih Srbije u okviru Erasmus plus projekta

Pročitaj više

Dijalog za bolji vazduh (2022, 2023)

Cilj projekta je uspostavljanje dijaloga za bolji vazduh u Leskovcu: aktivno uključivanje svih aktera na lokalnom nivou (lokalne samouprave, organizacija civilnog društva, edukativnih ustanova i građana) u unapređenje stanja kvaliteta vazduha u Leskovcu. Projektni tim će prikupiti i analizirati podatke o kvalitetu vazduha u Leskovcu, izraditi dokument Ocena stanja kvaliteta vazduha uz učešće svih interesnih […]

Pročitaj više

Nacionalni program volontiranja mladih MLADI SU ZAKON 2022 (2022)

Projekat sprovodimo u partnerstvu sa organizacijama Mladi istraživači Srbije, Pokret gorana Vojvodine, CeGrad i GM Optimist a uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Program MLADI SU ZAKON je nacionalni program volontiranja mladih Ministarstva omladine i sporta, koji od 2010. kroz lokalne omladinske volonterske projekte (OVP) i nacionalne/međunarodne volonterske kampove podstiče aktivizam i […]

Pročitaj više

Mladi za aktivno Lebane (2022)

Ova inicijativa potekla je u saradnji samih mladih iz Lebana koji su zainteresovani za udruživanje na lokalu, aktivizam u zajednici i pokretanje pozitivnih društvenih promena i iskusnih omladinskih radnika i radnica koji su motivisani da im pruže neophodnu podršku u prvim aktivističkim koracima.   Cilj projekta je podsticanje omladinskog aktivizma u Lebanu kroz unapređivanje kapaciteta […]

Pročitaj više

Aktivno učešće mladih u procesima donošenja odluka u Leskovcu (2022)

CIlj projekta je informisanje mladih u Leskovcu o prilikama i mehanizmima građanske participacije i njihovo aktivno uključivanje u procese donošenja odluka na lokalnom nivou.  Tokom projekta obeležen je Međunarodni dan mladih u Leskovcu i lansiran je mehanizam za participaciju na lokalnom nivou. Na centralnom gradskom trgu u Leskovcu organizovana su dva štanda i nastup poznatog […]

Pročitaj više

Besplatna pravna pomoć dostupna građanima Leskovca (2022)

Projektni tim će izraditi analizu primene Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći na teritoriji grada Leskovca od početka njegove primene do kraja 2021. godine. Analiza će obuhvatiti podatke Gradske uprave grada Leskovca (u okviru koje se nalazi kancelarija za besplatnu pravnu pomoć lokalne samouprave), podatke iz relevantnih izveštaja o do sada pruženoj pomoći na teritoriji grada, […]

Pročitaj više

Eko građanska patrola (2022)

Ovaj projekat sprovodimo u saradnji sa regionalnim informativnim internet portalom Rešetka. Cilj projekta: Građani i građanke Leskovca su informisani o mehanizmima da reše ekološke probleme, o ekološkim problemima se piše i izveštava u medijima, i povećan je broj aktivno uključenih građana u rešavanje ekoloških problema na lokalu putem uspostavljene pravne podrške. Tokom projekta sproveli smo […]

Pročitaj više

Leskovac po meri mladih: održivi mehanizmi za unapređenje položaja mladih i njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka (2022-2023)

Cilj projekta je aktiviranje Saveta za mlade grada Leskovca. Savet za mlade Grada Leskovca savetodavno je telo Skupštine grada Leskovca. Njegove su nadležnosti usko vezane za kreiranje omladinske politike na lokalnom nivou, savetovanje Skupštine u odlukama koje se tiču mladih i podsticanje projekata i programa iz oblasti rada sa mladima. U sastavu Saveta za mlade, […]

Pročitaj više

Podrška mladima na putu do zaposlenja (2022-2023)

Glavni problem na koji želimo da utičemo ovim projektom jeste nedostatak kvalitetnih informacija i programa neformalnog obrazovanja namenjenih izgradnji ličnih, komunikacionih, poslovnih veština i znanja mladih iz NEET kategorije. Projektom ćemo ponuditi model podrške NEET mladima koji se sastoji od karijernog informisanja i savetovanja, programa neformalnog obrazovanja prilagođenog potrebama NEET mladih i mentorske podrške u […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42