Resursi

Ovde možete naći korisne informacije koje vam mogu pomoći u ostvarivanju svojih građanskih, radnih, potrošačkih i ostalih prava. Pretražite našu bazu dokumenata gde možete naći različite obrasce, zahteve i formulare neophodne za zvanično obraćanje organima javne uprave, institucijama i dr. kao i instrukcije i važne rokove.

Prava pacijenata – predug rok za zakazani pregled

U slučaju da ne možete obaviti zdravstveni pregled za koji ne postoji lista čekanja u državnoj bolnici u roku od 30 dana možete obaviti pregled kod privatnog lekara i tražiti refundaciju troškova od Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO). Prvo je potrebno da uzmete potvrdu iz zdravstvene ustanove da ne možete da obavite pregled (P3 obrazac)

Pročitaj više

Pristup informacijama od javnog značaja

Po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, svaki građanin ima pravo da od organa javne uprave zahteva pristup informaciji od javnog značaja. Potrebno je da popunjen i potpisan Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja podnesete organu od kojeg tražite obaveštenje o traženoj informaciji, uvid u dokumenta ili dostavljanje kopije istih.

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42