Korisne informacije

Kako da prijavite zagađenje bukom?

Buka u životnoj sredini jeste svaki neželjen ili štetan zvuk emitovan na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, koji je proizvod aktivnosti ljudi, uključujući buku koju emituju prevozna sredstva, drumski, železnički i vazdušni saobraćaj, kao i buku koja nastaje od industrijskih i proizvodnih aktivnosti. Iako buka ima negativni efekat na zdravlje, i često građani na društvenim […]

Pročitaj više

Kako da prijavite opasan otpad od pesticida?

Da li ste znali da po nekim istraživanjima 90% poljoprivrednika ne odlaže ambalažu od iskorišćenih pesticida onako kako je to propisano. Otpad od pesticida spada u grupu opasnog otpada i podrazumeva: neutrošene pesticide, neutrošene rastvore pesticida, vodene rastvore pesticida poreklom iz procesa ispiranja ambalaže i uređaja za primenu kao i samu ambalažu od pesticida. Opasan […]

Pročitaj više

Kako da prijavite zagađenje vazduha?

Ministarstvo rudarstva i energetike je prošle godine usvojilo definiciju energetskog siromaštva – to je stanje u kojem domaćinstvo nema na raspolaganju dovoljno mogućnosti da obezbedi potrebnu količinu energije koja je neophodna za zdrav i dostojanstven život i to na način koji ne ugrožava druge osnovne životne potrebe domaćinstva ili šire zajednice. U praksi ovo se […]

Pročitaj više

Kako da prijavite divlju deponiju?

Zvanično, broj divljih deponija na teritoriji grada Leskovca je 156. One zagađuju toksičnim materijama vodu, vazduh i zemljište u svom okruženju ali i šire. Na taj način narušavaju zdravlje građana koji se nalaze u njihovom neposrednom okruženju. Ukoliko u svom neposrednom okruženju primetite formiranje ili već formiranu divlju deponiju, obratite se Odeljenju za inspekcijske poslove […]

Pročitaj više

Kako da kontaktirate Savetnika za zaštitu prava pacijenata?

Ako smatrate da vam je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da vam je postupkom zdravstvenog radnika uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, imate pravo da podnesete prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata. Funkciju Savetnika za zaštitu prava pacijenata u Leskovcu obavlja Slaviša Stojiljković, Odeljenje za društvene delatnosti. Obrazac prigovora možete skinuti ovde, a […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na naknadu štete

Pacijent koji zbog stručne greške zdravstvenih radnika ili saradnika pretrpi štetu na svom telu ili se prouzrokuje pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja, ima pravo na naknadu štete.  Naknada se najčešće ostvaruje podnošenjem tužbe sudu. Tužba se podnosi protiv pravnog lica (zdravstvene ustanove) u kojoj je intervencija preduzeta i zahteva se nematerijalna šteta zbog  pretrpljenih fizičkih bolova, […]

Pročitaj više

Pravo pacijenta na prigovor

Pacijent koji smatra da mu je uskraćeno pravo na zdravstvenu zaštitu, ili da mu je postupkom zdravstvenog radnika, odnosno zdravstvenog saradnika, uskraćeno neko od prava iz oblasti zdravstvene zaštite, ima pravo da podnese prigovor savetniku za zaštitu prava pacijenata. Međutim, Zakon o pravima pacijenata je pored savetnika odredio još nekoliko lica kojima se pacijent može […]

Pročitaj više

Udruženje građana Tim 42