Odlučionice (2022)

Odlučionice (2022)

U okviru projekta aktivno smo zagovarali za uspostavljanje novog saziva Saveta za mlade u Leskovcu, kao i edukovali mlade i njihove predstavnike o mogućnosti participacije kroz ovaj mehanizam.

Edukovali smo više od 80 mladih iz Leskovca, organizovali dva okrugla stola na kojima smo:

  • upoznali đačke parlamente o Savetu za mlade kao mehanizmu participacije, procedurama i aktuelnom pozivu
  • predstavili ideje mladih pristigle na konkurs „Osvežimo grad idejama mladih“

Donator: Krovna organizacija mladih Srbije u okviru Erasmus plus projekta

Udruženje građana Tim 42