Da li će Leskovac novac namenjen za socijalnu zaštitu ove godine stvarno uložiti u projekte socijalne zaštite?

Da li će Leskovac novac namenjen za socijalnu zaštitu ove godine stvarno uložiti u projekte socijalne zaštite?

Konkursna komisija koja sprovodi postupak dodele sredstava projektima i programima iz oblasti socijalne zaštite u Leskovcu objavila je predlog projekata koje treba finansirati u 2024. godini.

Iako se komisija poziva na član 9. lokalnog pravilnika, a sam konkurs je raspisan na osnovu zakona, uredbe, pravilnika, odluke, Tim 42 konstatuje da se i ovog puta o propisima najmanje vodilo računa.

SAMO JEDAN OD PRIMERA za to je predlog komisije da se sredstva za socijalnu zaštitu dodele udruženju koje je u Agenciji za privredne registre registrovano za „promociju informacija o načinu ispravne komunikacije između učesnika u saobraćajnoj nezgodi“.

Komisija za dodelu sredstava je projekte samo predložila, a šef Odeljenja za društvene delatnosti i lokalni razvoj će doneti konačnu odluku o tome šta će grad Leskovac finansirati kako bi se unapredio život građana iz oblasti socijalno ugroženih kategorija.

Konkurs pratimo u okviru programa podrške javnom zagovaranju #PokretPolet, koji Trag fondacija sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije, u partnerstvu sa Centrom za socijalnu politiku i u saradnji sa Koalicijom za razvoj solidarne ekonomije – KoRSE.

Udruženje građana Tim 42