Dve presude zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha u Leskovcu

Dve presude zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha u Leskovcu

Prema presudi Privrednog suda u Leskovcu, Dom zdravlja Leskovac i direktor ove ustanove proglašeni su krivim zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha. Ustanova je kažnjena sa 100.000 dinara a odgovorno lice sa 10.000 dinara.

I tužilaštvo i okrivljeni su uložili žalbe o kojima će odlučivati Apelacioni sud u Beogradu.

Dom zdravlja je kažnjen jer je u svojim ograncima u Grdelici i Vučju emitovao zagađenje preko dozvoljene granice. Zdravstvene ustanove u Grdelici i Vučju nisu prekinule štetne emisije u vazduh iako im je nadležni inspektor to naložio i nisu preduzele bilo kakve tehničko-tehnološke mere kako bi se zagađenje smanjilo (npr. ugradili filter).

Ustanova za odrasle i starije Leskovac je kažnjena sa ukupno 100.000 dinara a odgovorno lice ove ustanove sa 20.000 dinara zbog dva privredna prestupa iz Zakona o zaštiti vazduha.

Ustanova je kažnjena jer:

  • je emitovala u vazduh zagađujuće materije preko graničnih vrednosti
  • nije vršila obavezna merenja zagađujućih materija za 2020, 2021. i 2022 godinu.

I u jednom i drugom slučaju propisne su značajno niže kazne od minimalnih koje propisuje zakon za ove prestupe. Utisak je da sud ima više razumevanja za zagađivače, nego za građane čije je zdravlje ugroženo.

Projekat „Šta diše Leskovac“ se sprovodi u okviru programa podrške javnom zagovaranju „Istraži – Osnaži“ koji finansira Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, a sprovodi Trag fondacija.

Udruženje građana Tim 42