Erazmus+ trening HERO2 – Ljudska prava: Iskustvo omladinskih radnika/ca iz Srbije

Erazmus+ trening HERO2 – Ljudska prava: Iskustvo omladinskih radnika/ca iz Srbije

Svaki Erazmus+ pruža jedinstveno iskustvo kulturnog razvoja, akademskog rasta i doživotnih prijateljstava, podsticanjem ličnog razvoja i interkulturalnog razumevanja.

Ćao, naša imena su Andrea i Dimitrije i kroz ovaj članak probaćemo da vam prenesemo makar deo našeg nezaboravnog iskustva sa Erazmus+ treninga HERO2 – Ljudska prava, održanog u Karlovcu, Hrvatskoj u periodu od 11. do 19. Aprila 2023. godine u organizaciji CarpeDiem-a.

Pre svega treba reći par reči o tome šta je Erazmus+ program i šta vam nudi? Program Erazmus+ nudi širok spektar mogućnosti za studente, edukatore i profesionalce da učestvuju u različitim obrazovnim aktivnostima i aktivnostima obuke širom Evrope. Jedno takvo iskustvo je Obuka o ljudskim pravima, koja učesnicima i učesnicama pruža jedinstvenu priliku da unaprede svoje razumevanje pitanja ljudskih prava i neguju kulturu tolerancije i poštovanja.

Tokom treninga, učesnici i učesnice postaju deo interaktivnih radionica, kada kažemo deo, to bukvalno i mislimo. Učestvuju u diskusijama i praktičnim vežbama koje se fokusiraju na različite aspekte ljudskih prava, kao što su jednakost, nediskriminacija i socijalna inkluzija. Oni istražuju teorijske okvire ljudskih prava, proučavaju relevantne studije slučaja i ispituju izazove sa kojima se suočavaju marginalizovane grupe. Kroz grupne aktivnosti i projekte, učesnici razvijaju praktične veštine zastupanja, rešavanja sukoba i promovisanja ljudskih prava u svojim zajednicama.

Trening o ljudskim pravima isto tako nudi bogato kulturno iskustvo, jer učesnici i učesnice ne dolaze is samo jedne zemlje, već dolaze iz različitih sredina i pripadnici/ce su različitih nacionalnosti. Ova raznolikost podstiče okruženje međusobnog učenja i razumevanja, podstičući učesnike da izazovu sopstvene perspektive i prošire svoje vidike. Oni ne samo da stiču znanja i veštine u vezi sa ljudskim pravima, već i razvijaju interkulturalnu kompetenciju i stvaraju doživotne veze sa istomišljenicima/cama iz celog sveta.

Sve u svemu, Erazmus+ kurs na temu ljudskih prava pruža transformativno iskustvo, osnažujući učesnike i u;esnice da postanu aktivni saradnici i saradnice promocije i zaštite ljudskih prava u svom ličnom i profesionalnom životu. Svi bivaju opremljeni neophodnim alatima i znanjem za rešavanje pitanja ljudskih prava makar u onom bazičnom smislu, promovisanje socijalne pravde i stvaranje inkluzivnijeg i pravednijeg društva postaju deo svakodnevnog života učesnika i učesnica koji prođu kroz ovakav trening.

Tokom sedmodnevnog treninga mogli smo da naučimo mnogo toga što nismo znali o ljudskim pravima kroz raznolike aktivnosti koje je Carpe Diem organizovao za nas. Na primer, na sesiji o Univerzalnoj deklaraciji o ljudskim pravima kada smo pokušavali da izaberemo najvažnija ljudska prava, saznali smo da su sva važna i da je teško odbaciti bilo koje od njih.

Andrea: Ovaj Erazmus+ projekat je, bez sumnje, bio najzanimljivije E+ iskustvo koje sam ikada imala! Sa učesnicima i učesnicama iz 12 različitih evropskih zemalja, kulturno znanje koje sam stekla je nemerljivo! Stekla sam sjajne prijatelje i zauvek ću ceniti ovo iskustvo!

Dimitrije: Iako se skoro 5 godina zalažem za internacionalizaciju obrazovanja i promociju Erazmus+ programa kroz volontiranje u ESN-u, ovo je bio moj prvi Erazmus i svideo mi se. Ljudi koje sam upoznao, nove stvari koje sam naučio i prelepi grad Karlovac zauvek će biti važan deo mog života. Za mene je jedan od najzanimljivijih delova treninga bio forum teatar gde sam se stavio u kožu osobe sa Kube koja je deo LGBT+ populacije i pokušava da nađe posao u Parizu, nakon emigracije sa Kube, a zbog trenutne sumanute situacije u toj zemlji. Time sam pokušao da ukažem na nehumane uslove u kojima Kubanci trenutno žive u svojoj zemlji, kako tim ljudima niko ne pomaže kada migriraju u drugu zemlju, posebno ako su deo LGBT+ populacije.

Oboje smo veoma zahvalni Katarini, Mislavu i Sebastijanu na divnom treningu kao i svima koji su pored nas učestvovali u istom i učinili ga nezaboravnim, zaista nam nedostajete i nadamo se da se ponovo vidimo negde po belom svetu.

Živela ljudska prava! Pozdravi iz Srbije,

Andrea i Dimitrije <3

Udruženje građana Tim 42