Informacije i tumačenja iz oblasti radnog prava na našem blogu

Informacije i tumačenja iz oblasti radnog prava na našem blogu

U okviru inicijative koja za cilj ima unapređenje položaja radnika i radnica, kao i sprečavanje zloupotreba od strane poslodavaca, započeli smo informativnu kampanju o radnim pravima.

Na našem blogu redovno objavljujemo tumačenja i informacije iz oblasti radnog prava, kao i nadležne ustanove i mehanizme za sprečavanje i sankcionisanje zloupotreba radnika i radnica. Na osnovu obraćanja našoj organizaciji i informacija iz medija, poseban fokus u kampanji smo stavili na ona prava koja su najčešće uskraćena od strane poslodavaca.

Povodom epidemije Covid-19 koja je dodatno ugrozila položaj radnika i radnica, objavljujemo i informacije koje se tiču zaštite na radu kao i mera koje su poslodavci u obavezi da preduzmu u ovakvim situacijama.

Inicijativu sprovodimo uz podršku Fondacije Ana i Vlade Divac, a u okviru programa „Solidarnost pre svega“

Udruženje građana Tim 42