Izmene ugovora o radu

Izmene ugovora o radu

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovora o radu u nekoliko slučajeva (premeštaj na drugi odgovarajući posao ili u drugo radno mesto, upućivanje kod drugog poslodavca,  u slučaju tehnološkog viška…).

Izmena ugovora o radu se vrši aneksom i zakon je propisao proceduru koju poslodavac mora da sprovede kako bi ta izmena bila zakonita:

  1. Dostavljanje aneksa ugovora o radu (lična dostava); 
  2. Dostavljanje pismenog obaveštenja (lična dostava) koje sadrži: razloge za ponuđeni aneks ugovora, rok u kome zaposleni treba da se izjasni koji ne može biti kraći od osam radnih dana i pravne posledice koje mogu da nastanu nepotpisivanjem aneksa ugovora;
  3. Ostavljanje roka (ne kraćeg od 8 dana) da se zaposleni izjasni na izmenu;
  4. Potpisivanje aneksa/odbijanje potpisivanja od strane zaposlenog.

Ova procedura se ne sprovodi ukoliko zaposleni sam predloži izmenu svog ugovora o radu.

Ono što je važno za zaposlene jeste da imaju pravo da prihvate ili odbiju potpisivanje aneksa. U slučaju odbijanja, poslodavac ima prava da im prekine radni odnos. 

U svakom slučaju, zaposleni ima prava da osporava zakonitost ovog aneksa podnošenjem tužbe nadležnom sudu. Tužba se podnosi u roku od 60 dana od potpisivanja aneksa (ako je zaposleni prihvatio ponudu poslodavca) ili u roku od 60 dana od dostavljanja rešenja o otkazu (ukoliko zaposleni nije prihvatio ponudu poslodavca pa je zbog toga dobio otkaz). Posebno obratite pažnju na rok od 60 dana, jer u slučaju proteka pomenutih 60 dana nećete imati pravo na tužbu.

Izmena ugovora o radu aneksom se ne radi ako je potrebno da se određeni posao izvrši bez odlaganja. Tada poslodavac može zaposlenog da premesti na odgovarajuće poslove najduže 45 dana u u periodu od 12 meseci i to čini svojim rešenjem.

Udruženje građana Tim 42