Kada će građani Leskovca imati potpune informacije o tome kakav vazduh udišu?

Kada će građani Leskovca imati potpune informacije o tome kakav vazduh udišu?

Fiskalni savet Republike Srbije je u dokumentu „Investicije u zaštitu životne sredine“ naveo da za mnoga velika naselja i industrijske centre u kojima živi gotovo četvrtina gradskog stanovništva u Srbiji (npr. Novi Pazar, Leskovac, Vranje ili Pirot) pouzdani podaci o stanju vazduha ne postoje.

Danas, četiri godine nakon objavljivanja ove analize, situacija se nije značajno promenila. Građani i građanke Leskovca i dalje nemaju potpune informacije o tome kakav vazduh udišu. Zakon o zaštiti vazduha je odredio sadržaj informacije o kvalitetu vazduha. Ona sadrži:

  1. ažurirane podatke o koncentracijama zagađujućih materija u vazduhu koje su obuhvaćene ovim zakonom, a naročito sumpor-dioksid, azot-dioksid, suspendovane čestice (PM10), prizemni ozon i ugljen-monoksid;
  2. prosečne vrednosti koncentracija u vazduhu u prosečnom periodu za prizemni ozon, granične vrednosti za zaštitu zdravlja ljudi, koncentracije opasne po zdravlje ljudi, kritične nivoe za zaštitu vegetacije, ciljnu i graničnu vrednost za PM2,5.

Pod pritiskom javnosti i nakon naše kampanje, od početka 2022. godine su na teritoriji grada Leskovca uvedena indikativna merenja PM10 čestica. Međutim, izostalo je merenje ugljen-monoksida, prizemnog ozona i PM 2,5 čestica i to bez obrazloženja nadležnih.

Tim 42 će nastaviti zalaganje za poštovanje propisa iz oblasti zaštite životne sredine i unapređenje kvaliteta vazduha u Leskovcu.

Udruženje građana Tim 42