Kažnjen zagađivač obale Južne Morave po prijavi Tima 42

Kažnjen zagađivač obale Južne Morave po prijavi Tima 42

Odluka o komunalnom redu grada Leskovca zabranjuje da se na otvorenim površinama, rekama, potocima i kanalima deponuje smeće i čvrsti komunalni otpad.

To jednom leskovačkom preduzetniku, kome uzgred nije u opisu poslovne delatnosti da odvozi smeće, nije smetalo da pun kamion otpada deponuje na obali reke Južne Morave, u selu Velika Biljanica, i tako „doprinese“ već velikoj divljoj deponiji koja se nalazi na ovom području.

Nakon prijave koju smo podneli i sprovedenog postupka od strane komunalnog inspektora, preduzetniku je izrečena novčana kazna u iznosu od 25 hiljada dinara.

Nadamo se da će sankcija delovati na počinioca i da on ovaj prekršaj neće ponavljati, a građane i građanke molimo da nam ovakve i slične slučajeve prijave putem formulara.

Udruženje građana Tim 42