Širimo tim! Tim 42 zapošljava projektnog asistenta / projektnu asistentkinju

Širimo tim! Tim 42 zapošljava projektnog asistenta / projektnu asistentkinju

Udruženje građana Tim 42 čini grupa posvećenih i entuzijastičnih aktivista/kinja sa dugogodišnjim iskustvom u različitim oblastima: upravljanje projektima, omladinski rad, istraživački rad, neformalno obrazovanje, kao i kreiranje predloga praktičnih politika, strateških planova i dokumenata na lokalnom i nacionalnom nivou. 

Tim 42 osluškuje probleme sa kojima se suočavaju građani Leskovca. Pomaže im, motiviše ih, usmerava i edukuje u vezi sa mehanizmima koje mogu da koriste u borbi za ostvarivanje njihovih prava iz oblasti zaštite životne sredine, prava pacijenata, socijalne zaštite.

Tim 42 posebno je fokusiran na rad sa mladima: edukuje ih, mentoriše, motiviše, osnažuje, kako bi bili aktivni građani – upoznati sa svojim pravima, kako bi unapredili sopstveni položaj u društvu i uticali na donošenje odluka zarad unapređenja lokalne zajednice.

Tim 42 paralelno analizira mehanizme i prakse nadležnih organa i zajedno sa građanima zagovara za njihova unapređenja kako bi se došlo do sistemskih rešenja problema sa kojima se suočavaju građani Leskovca i na taj način unapređuju živote svih građana.

Za potrebe sprovođenja tekućih projekata, tražimo novog/u člana/icu tima na poziciji Projektni asistent/kinja

Opis posla

Projektni/a asistent/kinja:

 • učestvuje u planiranju, sprovođenju aktivnosti i izveštavanju na tekućim projektima Tima 42
 • komunicira sa saradnicima, partnerima, donatorima, volonterima i drugim licima zainteresovanim i uključenim u projekte na kojima je angažovan/a
 • vodi administrativno-tehničke poslove na projektu, poslove izveštavanja i dokumentovanja,
 • sprovodi logističke poslove za realizaciju projektnih aktivnosti i događaja,
 • sprovodi analize i istraživanja za potrebe projekata
 • po potrebi učestvuje u treninzima, obukama i drugim programima usavršavanja 
 • doprinosi promociji aktivnosti i rezultata Tima 42,
 • obavlja druge poslove u delokrugu rada organizacije.

Očekujemo:

 • najmanje četvrti stepen stručne spreme, prednost imaju diplomci i studenti fakulteta društvenih nauka
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru
 • organizacione i komunikacijske veštine
 • iskustvo u administrativno-tehničkim poslovima i projektnom menadžmentu
 • sposobnost samostalnog delovanja i preduzimljivost
 • sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu
 • sposobnost rada u timu i dobar timski duh
 • poželjno prethodno iskustvo ili poznavanje konteksta organizacija civilnog društva u Srbiji
 • interesovanje za teme kojima se bavi organizacija i aktivističko delovanje

Period angažovanja i uslovi:

 • angažovanje na 60% radnog vremena po ugovoru o radu na određeno vreme
 • period angažovanja 8 meseci, od kojih su prva 2 meseca probni rad, uz mogućnost produženja ugovora
 • mogućnost rada od kuće, uz obavezu prisustva sastancima, događajima i drugim aktivnostima organizacije
 • dinamično okruženje, mogućnost daljeg usavršavanja i napredovanja
 • mentorska podrška u radu i ličnom razvoju

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju svoj CV i motivaciono pismo (poželjno i spisak referenci sa kontaktima) na ovu mejl adresu najkasnije do 15 oktobra. 2022. godine.

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na intervju.

Predviđen početak radnog angažovanja je od 1. novembra 2022. godine.

Udruženje građana Tim 42