Leskovac po meri mladih: održivi mehanizmi za unapređenje položaja mladih i njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka (2022-2023)

Leskovac po meri mladih: održivi mehanizmi za unapređenje položaja mladih i njihovo aktivno učešće u procesima donošenja odluka (2022-2023)

Cilj projekta je aktiviranje Saveta za mlade grada Leskovca. Savet za mlade Grada Leskovca savetodavno je telo Skupštine grada Leskovca. Njegove su nadležnosti usko vezane za kreiranje omladinske politike na lokalnom nivou, savetovanje Skupštine u odlukama koje se tiču mladih i podsticanje projekata i programa iz oblasti rada sa mladima. U sastavu Saveta za mlade, pored članova Gradskog veća i predstavnika Kancelarije za mlade, nalaze se i mlade osobe. Ovaj mehanizam je trenutno nefunkcionalan i njegovo
uspešno uspostavljanje doprinelo bi povećanom učešću mladih u procesima donošenja odluka.

Tokom projekta, održaćemo najmanje 5 radionica sa mladima iz Leskovca, 2 okrugla stola sa donosiocima odluka, i jedan nagradni konkurs za mlade.

Donator:  Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC kroz ACT progam

Udruženje građana Tim 42