Održana radionica na temu mentalnog zdravlja mladih

Održana radionica na temu mentalnog zdravlja mladih

Dana 14.03. u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu održana je radionica „Mentalno zdravlje“ za učenike srednjih škola. Mlade je okupio Tim 42 i neformalna grupa „Mladi promoteri promena“, koji su sa psihologom Nikolom Stevanovicem proveli prisutne srednjoškolce kroz razne dileme odrastanja, postavili pitanja, otvorili diskusiju o načinima na koje reagujemo na nasilje, kako da zaštitimo sebe i  one oko nas, ali i koji su to signali koje šaljemo i primamo da „nešto nije u redu“.

Pozorišna grupa (Ne)vidljivi izvela je deo svoje istoimene predstave koja se bavi izazovima odrastanja. Mladi su na radionici otvoreno progovorili o nerazumevanju okoline za njihove probleme, o minimalizaciji istih i potrebi za podrškom. Radionica je protekla u aktivnoj atmosferi sa zaključkom da je potrebno više ovakvih okupljanja, što će biti cilj neformalne grupe mladih Mladi promoteri promena u narednom periodu.

Aktivnost je organizovana uz podršku Krovne organizacije mladih Srbije, u okviru projekta „Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz razvoj kapaciteta lokalnih aktera 1.0”, koji sprovode Nacionalna asocijacija Kancelarija za mlade, Omladinski savez udruženja – OPENS, Nacionalna asocijacija praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR, Savez izviđača Srbije i Krovna organizacija mladih Srbije, a finansira Ministarstvo turizma i omladine Republike Srbije.

Udruženje građana Tim 42