Okrugli sto na temu unapređenja sistema zakazivanja lekarskih pregleda

Okrugli sto na temu unapređenja sistema zakazivanja lekarskih pregleda

U utorak, 25. aprila u Leskovcu smo organizovali okrugli sto na temu unapređenja sistema zakazivanja lekarskih pregleda.

Na okruglom stolu su predstavnici Tima 42 i Pravnog skenera predstavili nalaze i preporuke proizašle iz fokus grupa sa građanima održanim u Leskovcu, Kruševcu i Novom Sadu. Takođe, predstavnici zdravstvenih ustanova su mogli da čuju iskustva građana tj. njihove probleme sa zakazivanjem lekarskih pregleda, ali i da predstave probleme koje su identifikovali unutar samog zdravstvenog sistema.

„Građani i građanke Kruševca i Novog Sada nisu dovoljno informisani i svim dostupnim mehanizmima za zakazivanje pregleda kod izabranog lekara, niti u većoj meri za zakazivanje pregleda koriste mobilnu aplikaciju MojDoktor i Nacionalni kol centar“, kazala je Marina Mijatović iz Pravnog skenera.

„Korisnici zdravstvenih usluga u Leskovcu najčešće pokušavaju da zakažu pregled kod izabranog lekara pozivanjem zdravstvene ustanove ili odlaskom na šalter, ali je skoro 90% učesnika fokus grupa održanih u Leskovcu navelo da su izuzetno nezadovoljni time što se na telefon zaposleni retko javljaju, dok je na šalterima ogromna gužva“, naveo je Petar Đurović iz Tima 42 i dodao da su građani naveli i da kada zakažu termin za lekarski pregled, u proseku čekaju oko 30 minuta da dođu na red.

Prema rečima dr. Suzane Mitić, Načelnice odeljenja za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva u leskovačkom Domu zdravlja, nedostatak medicinskog osoblja u pojedinim službama i preopterećnost lekara brojem pregleda na dnevnom nivou najčešće dovodi do problema sa zakazivanjem pregleda i čekanjem na isti.

U preporukama proizašlim iz fokus grupa sa građanima i građankama u pomenuta 3 grada, jeste povećanje medicinskog osoblja, zatim uvođenje kontrole rada osoblja zaduženog za zakazivanje termina pregleda kod izabranog lekara, kao i unapređenje informacionog zdravstvenog sistema u delu koji se odnosi na zakazivanje pregleda u cilju smanjivanja grešaka (npr. preklapanja termina zakazanih pregleda i adekvatno prikazivanje dostupnih termina za pregled).

Udruženje građana Tim 42