Poseta ambasadora Švajcarske Timu 42

Poseta ambasadora Švajcarske Timu 42

Danas je naš tim održao vrlo prijatan i produktivan sastanak u okviru posete ambasadora Švajcarske u Srbiji Timu 42. Degelaciju su činili Ambasador Urs Schmid, direktor saradnje Richard Kohli, projektni menadžer SDC Bern Lukas Ruttimann i projektna referentkinja Jovana Mihajlović.

Razgovarali smo o rezultatima dosadašnje projektne podrške Švajcarske agencije za razvoj i saradnju Timu 42 u oblasti zaštite prava pacijenata i omladinske politike, kao i rastu i razvoju organizacije kroz trening i mentorske programe u okviru ACT projekta.

Tema razgovora je bio i položaj organizacija civilnog društva, odnos sa građanima i lokalnom zajednicom i budući planovi u oblasti javnog zagovaranja.

Udruženje građana Tim 42