Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama

Kao posebno istaknuto pravo u Zakonu o pravima pacijenata je pravo deteta u stacionarnim zdravstvenim ustanovama (npr. opštoj bolnici).

Dete do navršenih 15 godina života:

  • ima pravo da bude smešteno na bolničko lečenje u pratnji jednog od roditelja, usvojitelja ili staratelja, uvek kada je to moguće;
  • ima pravo na posete;
  • ima pravo na igru, rekreaciju i obrazovanje (ovo se pravo imaju deca koja se duže vreme nalaze na lečenju).

Ukoliko smatrate da su vašem detetu neka od navedenih prava uskraćena, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42