Pravo na bolovanje – prava i obaveze

Pravo na bolovanje – prava i obaveze

Zakon o radu predviđa pravo zaposlenog da odsustvuje sa posla usled tzv. privremene sprečenosti za rad (bolovanje).

Pored prava, ovaj zakon propisuje i jednu veoma važnu obavezu zaposlenog – da obavesti poslodavca o svojoj sprečenosti i to najkasnije tri dana od dana njenog nastupanja. Poslodavcu je potrebno dostaviti potvrdu lekara koja sadrži i vreme očekivane sprečenosti za rad. U praksi postoji nekoliko načina kojom se ova potvrda dostavlja – preporučenim pismom, elektronskim putem na zvaničnu e-mail adresu poslodavca ili neko od članova uže porodice ili članova domaćinstva lično preda ovu potvrdu poslodavcu. U cilju pravne sigurnosti, bez obzira na to koji način dostavljanja koristite, uvek imate potvrdu o prijemu ovog dokumenta od strane poslodavca. Ako zaposleni živi sam, potvrdu je dužan da dostavi u roku od tri dana od dana prestanka bolovanja. Kao potvrda o prijemu može poslužiti dokaz o prijemu pošiljke, potvrda o prijemu elektronske poruke ili prijemni pečat na drugom primerku potvrde koju je neko od članova porodice predao ovlašćenom licu poslodavca.

COVID – 19: Zakon propisuje da članovi uže porodice ili članovi domaćinstva mogu predati ovu potvrdu ukoliko je zaposleni „teže bolestan“. Zbog pandemije i visoke zaraznosti virusa Covid-19 preporučujemo da ukoliko sumnjate da ste oboleli od ovog virusa, dostavljanje vršite elektronskim putem ili putem pošte kako bi se smanjio rizik po ostale zaposlene.

Ukoliko zaposleni ne dostavi ovu potvrdu, može mu se otkazati ugovor o radu.

Udruženje građana Tim 42