Pravo pacijenta na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Pravo pacijenta na kvalitet pružanja zdravstvene usluge

Pacijent ima pravo na blagovremenu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu, u skladu sa zdravstvenim stanjem i utvrđenim stručnim standardima. To podrazumeva odgovarajući nivo pružanja zdravstvenih usluga i humani odnos prema pacijentu.

Važnost blagovremenog pružanja zdravstvene usluge ogleda se u tome što od toga veoma često zavisi i sam ishod lečenja. Kvalitet usluge je široka kategorija koja koja se procenjuje po mnogo kriterijuma. Neki od njih su vreme čekanja na pregled, da li ste na pregled primljeni u roku od 30 minuta od zakazanog termina, da li je radno vreme zdravstvene ustanove adekvatno, da li postoji mogućnost zakazivanja pregleda telefonom, kakav je odnos medicinskog osoblja prema pacijentu, kakva je čistoća i udobnost čekaonice, da li je služba dostupna osobama sa invaliditetom, komunikacija izabranog lekara sa pacijentom i sl.

Ukoliko smatrate da vam zdravstvena usluga nije pružena blagovremeno ili ste nezadovoljni kvalitetom pružanja usluga, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42