Pravo pacijenta na poverljivost podataka

Pravo pacijenta na poverljivost podataka

Podaci o zdravstvenom stanju, odnosno podaci iz medicinske dokumentacije, spadaju u podatke o ličnosti i predstavljaju naročito osetljive podatke o ličnosti pacijenta.

Zbog toga su ove podatke dužni da čuvaju svi zdravstveni radnici, odnosno zdravstveni saradnici, kao i druga lica zaposlena u zdravstvenim ustanovama, privatnoj praksi, organizaciji obaveznog zdravstvenog osiguranja (Republički fond za zdravstveno osiguranje) itd. Oni mogu biti oslobođeni ove dužnosti samo na osnovu pismenog pristanka pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, ili na osnovu odluke suda

Postoje dva slučaja kada pristanak za saopštavanje podataka o zdravstvenom stanju pacijenta nije potreban:

  • ako je saopštavanje tih podataka neophodno radi izbegavanja zdravstvenog rizika za člana porodice (zdravstveni radnik saopštava podatke punoletnom članu uže porodice) i
  • ukoliko postoji ozbiljna opasnost po život i zdravlje deteta (zdravstveni radnik saopštava podatke zakonskom zastupniku deteta).

U okviru prava na poverljivost podataka nalazi se i pravo pacijenta, odnosno njegovog zakonskog zastupnika, na kopiju medicinske dokumentacije. Izvodi, odnosno kopije medicinske dokumentacije za umrlog člana porodice mogu se dati punoletnom članu uže porodice, odnosno zakonskom zastupniku, na njegov zahtev.

Neophodne troškove izrade kopije medicinske dokumentacije snosi podnosilac zahteva (pacijent, zakonski zastupnik ili član porodice).

Ukoliko smatrate da je vam je pravo na poverljivost prekršeno, obratite se prigovorom savetniku za prava pacijenta u vašoj opštini. Obrazac prigovora možete preuzeti sa našeg sajta.

Udruženje građana Tim 42