Prijavi zagađivače vazduha

Prijavi zagađivače vazduha

Grad Leskovac godinama unazad nije uspostavio funkcionalan registar izvora zagađivanja u kome bi se našle informacije o tome ko zagađuje vazduh, kojim zagađujućim materijama i u kojim količinama. Tim 42 se trudi da utiče na donosice odluka da ovaj registar objave, ali i prikuplja informacije o zagađivačima i pokreće postupke pred nadležnim ustanovama.

Ako u svojoj okolini primetite zagađivače vazduha ili sumnjate da neka ustanova, preduzeće ili drugo pravno lice zagađuje vazduh – popunite formular

Tim 42 će iskoristiti dobijene informacije da se obrati nadležnim službama, i pružiti vam neophodnu pravnu i administrativnu podršku ukoliko želite da sami pokrenete postupke za rešavanje problema.

VAŽNO! Upitnik je potpuno anoniman. Ukoliko želite, možete nam ostaviti podatke kako bismo vas informisali o daljem procesu, ali ovo NIJE OBAVEZNO.

Projekat „Registar zagađivača: Error 404“ se realizuje u okviru programa „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji finansira Evropska unija, a sprovodi Beogradska otvorena škola.

Udruženje građana Tim 42