Provera uplate doprinosa

Provera uplate doprinosa

Poslodavac je dužan da podnosi prijavu i uplati doprinose za socijalno osiguranje za sve svoje zaposlene. Ukoliko te obaveze ne ispunjava čini prekršaj. Zaposleni nemaju uvek uvid u to da li je i na koji način poslodavac ispunio ovu obavezu .Dešavalo se da tek po prestanku svog radnog odnosa saznaju da im doprinosi nisu uplaćeni u potpunosti ili da postoji neki problem u evidenciji podnetih prijava i uplaćenih doprinosa. Ukoliko je poslodavac prestao da postoji (zbog stečaja, bankrotstva ili nekog drugog razloga) zaposleni će vrlo teško popuniti ovu prazninu u svom radnom stažu. Manjkava evidencija uplaćenih doprinosa nekada može biti i posledica lošeg rada nadležnih institucija koje vode ove evidencije.

Zbog toga je veoma važno da blagovremeno i redovno proveravate da li je poslodavac uredno podneo prijavu na obavezno socijalno osiguranje za vas i uplatio doprinose kako bi mogli na vreme da reagujete na sve nepravilnosti i propuste.

Ovu proveru možete izvršiti putem internet stranice Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje https://servisi.pio.rs/gradjani/modules/login/. Pre korišćenja ovog elektronskog servisa morate se obratiti zahtevom nadležnoj filijali PIO fonda u vašem gradu/opštini kako bi dobili PIN. Pomoću vašeg JMBG i PIN-a koji vam bude dostavljen od strane PIO fonda, možete izvršiti uvid u vašu matičnu evidenciju. Neki od podataka koje možete pronaći u ovoj evidenciji su osnov osiguranja, datum sticanja i prestanka svojstva osiguranika (kada vas je poslodavac odjavio/prijavio), o stažu osiguranja, zaradama, naknadama zarada, odnosno osnovicama osiguranja, o broju meseci, odnosno dana provedenih na radu i broju meseci, odnosno dana za koje su isplaćene naknade, o visini uplaćenog doprinosa i tako dalje. 

Ovaj uvid možete ostvariti i pisanim putem, podnošenjem zahteva nadležnoj filijali PIO fonda za izdavanje uverenja o podacima unetim u matičnu evidenciju.

Nedostatak ovog načina provere je taj što se podaci ne ažuriraju redovno, pa čak i kasne po nekoliko meseci tako da, na primer, ukoliko želite da pronađete podatak da li je poslodavac uplatio doprinose za vas u 2019. godini morate da sačekate i po nekoliko meseci u 2020. godini kako bi se podatak pojavio.

Ažurnija baza nalazi se u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja. Poreska uprava Republike Srbije Centralnom registru dostavlja podatke o obračunatim i plaćenim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za svakog osiguranika. Pre korišćenja ove mogućnosti, svi korisnici moraju imati elektronski sertifikat na svojoj ličnoj karti i registrovati se za korišćenje ove usluge na portalu Centralnog registra. Uputstvo o registraciji možete pronaći ovde http://www.croso.gov.rs/storage/files/euputstva/uputstvo_FL_11092013.pdf

a pregled uplate doprinosa možete (nakon registracije) izvršiti putem portala Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja http://www.croso.gov.rs/cir/index.php

Na kraju, inspektori rada po Zakonu o radu kontrolišu da je li poslodavac izvršio prijavu na obavezno socijalno osiguranje pa se možete obratiti zahtevom (ili prijavom) ovom inspekcijskom organu.

Udruženje građana Tim 42