Rad od kuće

Rad od kuće

Zaposleni može rad i obavljati i kod svoje kuće, ukoliko poslodavac donese takvu odluku. Usled povećane mogućnosti širenja zaraznih bolesti, ovaj način obavljanja poslova je u poslednje vreme postao sve učestaliji. Mnogi poslodavci ali i zaposleni uvideli su pogodnosti ovakve organizacije posla (ušteda vremena, resursa, efikasnost obavljanja poslova i slično). 

Bitno je naglasiti da promena mesta obavljanja posla ne znači i promenu u pravima zaposlenog. Poslodavac je u obavezi da poštuje sva garantovana prava iz radnog odnosa koja imaju i zaposleni koji rade u njegovim prostorijama. Ono što se razlikuje su dodatne odredbe koje treba da sadrži ugovor o radu, i to:

  1. trajanje radnog vremena;
  2. način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog (napomena: stan je nepovrediv po Ustavu Republike Srbije i poslodavac ne može u cilju vršenja nadzora da ulazi u stan zaposlenog);
  3. sredstva za rad za obavljanje poslova (npr. laptop) koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava;
  4. korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu (napomena: troškovi koji nastanu prilikom obavljanja posla ne smeju padati na teret zaposlenog, zbog toga je neophodno precizno definisati ugovorom sve moguće troškove i ko ih nadoknađuje);
  5.  naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja;
  6. druga prava i obaveze.

Zakon posebno ističe da osnovna zarada zaposlenog ne sme biti manja od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima ali u prostorijama poslodavca. Ukoliko se zarada umanji, poslodavac može odgovarati za diskriminaciju zaposlenog.

Ovakav način organizacije posla nije moguć ukoliko bi takav rad bio opasan ili štetan po zdravlje zaposlenog ili drugih lica (npr. ukućana) i ako bi ugrožavao životnu sredinu.

Udruženje građana Tim 42