Radionica „Produženi vek trajanja proizvoda u cilju prevencije stvaranja otpada“

Radionica „Produženi vek trajanja proizvoda u cilju prevencije stvaranja otpada“

Učestvovali smo u radionici „Produženi vek trajanja proizvoda u cilju prevencije stvaranja otpada“ održanoj 08.12.2023. godine u prostorijama Centra za stručno usavršavanje u obrazovanju u Leskovcu.

Tokom radionice predstavnici civilnog sektora i Odeljenja za zaštitu životne sredine grada Leskovca su diskutovali o aktuelnim problemima sa upravljanjem tokovima otpada, a poseban naglasak je bio na upravljanju otpadom u konceptu prelaska na cirkularnu ekonomiju.

Predstavnik Tima 42, Petar Đurović je naglasio važnost informisanja i edukacije građana i građanki Leskovca o tokovima otpada i dodao da se građani skoro svakodnevno obraćaju Timu 42 kako bi adresirali probleme sa divljim deponijama na teritoriji grada. Radionica je realizovana kao jedna od aktivnosti predviđenih Lokalnim planom upravljanja otpadom 2021-2030.

Udruženje građana Tim 42