Sporo, sporije… Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha u Leskovcu

Sporo, sporije… Kratkoročni akcioni plan za zaštitu vazduha u Leskovcu

Da li se sećate najave donošenja Kratkoročnog akcionog plana za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca za period 2021 – 2023?

Ako je odgovor negativan, niste jedini.

Ovaj dokument stavljen je na javni uvid građanima i građankama od strane lokalne samouprave pre više od godinu dana (15.12.2020. godine), a krajem januara 2021. godine upućen je u Ministarstvo zaštite životne sredine radi dobijanja saglanosti.

Samo osam meseci bilo je potrebno ministarstvu da da svoju saglasnost.

Nakon toga, dokument je upućen Radnoj grupi za njegovu izradu – na konačno potvrđivanje. Nakon potvrđivanja od strane članova radne grupe, dokument će biti upućen Skupštini grada Leskovca na dalje postupanje. 

Upućivanje, saglašavanje i potvrđivanje traju već 339 dana od dana njegove izrade. Koliko će trajati postupanje, ostaje da vidimo.

Udruženje građana Tim 42