Svetski dan vode – edukativne radionice u Leskovcu

Svetski dan vode – edukativne radionice u Leskovcu

Povodom Svetskog dana vode, u osnovnoj školi „Josif Kostić“ održali smo edukativne radionice „Priče o vodi“

Sa učenicima prvog razreda razgovarali smo o značaju vode za životnu sredinu i našu svakodnevicu. Pored toga imali smo Mali eksperiment „naftna mrlja“ i upoznali se sa mikroplastikom kao jednim od glavnih zagađivača vode i životne sredine.

#građaniimajumoć #snagaaktivizma

Udruženje građana Tim 42