Svi građani Leskovca dišu vazduh lošeg kvaliteta

Svi građani Leskovca dišu vazduh lošeg kvaliteta

Tim 42 je juče predstavio publikaciju „Pod kapom zagađenja – Analiza efekta primene kratkoročnog akcionog plana (KAP) za zaštitu vazduha na teritoriji grada Leskovca“. Cilj istraživanja bio je da odgovori na ključno pitanje: Kakav vazduh dišu građani Leskovca?, kao i da dodatno ispita da li su mere koje je grad predvideo da unapredi kvalitet vazduha adekvatne.

Analizom je utvrđeno da veliki broj mera koje su predviđene akcionim planom nisu efikasne, ne mogu da budu primenjene ili nisu adekvatne

Publikacija ukazuje na značajne nedostatke u usklađenosti ovog akcionog plana s pravilnicima, nedovoljnu analizu ključnih faktora zagađenja i nedostatak konkretnih mera za rešavanje problema zagađenja vazduha. Brojni nedostaci podataka u KAP-u su u dokumentu koju je izradio Tim 42 upotpunjeni geoprostornom analizom gde je određeno osam glavnih i više podkriterijuma za mapiranje zona zagađenja na teritoriji grada Leskovca: stacionarni izvori zagađenja, saobraćaj, divlje deponije, namena zemljišta, vazdušni pritisak, vetrovi i reljef. 

Iako je čest narativ da u seoskim sredinama nema zagađenja vazduha, analizom je utvrđeno  da stanovnici u svim naseljima na teritoriji Leskovca dišu vazduh u kategoriji „Loš“

Građani i dalje mogu pratiti kvalitet vazduha u svakom trenutku putem dostupnih aplikacija i platformi, kao što je xEco vazduh, a prema informacijama od Agencije za zaštitu životne sredine postavljanje automatske merne stanice se očekuje tokom 2024.

Projekat „Plan za bolji vazduh“ podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID), u okviru
projekta „Zajedno za životnu sredinu” koji sprovodi Beogradska otvorena škola u saradnji sa Međunarodnom unijom za zaštitu prirode (IUCN), Mladim istraživačima Srbije (MIS), međunarodnom ekološkom organizacijom The Nature Conservancy (TNC), udruženjem ENECA i Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham).

Udruženje građana Tim 42