Ustanova za odrasle i starije u Leskovcu prekomerno zagađuje vazduh

Ustanova za odrasle i starije u Leskovcu prekomerno zagađuje vazduh

Ustanova za odrasle i starije u Leskovcu jedan od desetak stacionarnih izvora zagađenja na teritoriji grada. Kao energent koristi ugalj i zbog toga ima obavezu da vrši povremena merenja emisije zagađujućih materija.

Tim 42 pruža podršku građanima Leskovca da prijave zagađenje vazduha i pokrenu postupke za rešavanje ovog problema. Građani su nam se obratili i izrazili sumnju da se ova merenja vrše, a mi smo im pomogli da se obrate nadležnim organima grada.

Inspektorka za zaštitu životne sredine je nakon prijave građana utvrdila:

  • da ova ustanova nije obezbedila prva merenja emisije zagađujućih materija za 2020., 2021. i 2022. godinu i
  • da je ova ustanova koristila izvor zagađenja (kotao) u 2022. godini pri čemu je dolazilo do prekoračenja graničnih vrednosti emisije zagađujućih materija.

Ustanova za odrasle i starije je zagađivala vazduh više od onoga što je zakonom dozvoljeno. Zbog kršenja Zakona o zaštiti vazduha podneta je prijava za privredni prestup Osnovnom javnom tužilaštvu u Leskovcu protiv ustanove i odgovornog lica.

Pozdravljamo ovu akciju Gradske uprave u Leskovcu i nastavljamo da pratimo rad tužilaštva po ovoj prijavi.

Udruženje građana Tim 42